Szkoła Ezoteryki

Pole tekstowe:

Semestr I

1.Znaczenie run w psychologii.

2.Znaczenie run w ezoteryce.

3.Struktura w podświadomości.

4.Duchowy rozwój.

5.Ewolucja dużego kręgu.

6.Numerologia w runach.

7.Duchowy nauczyciel (obliczanie drogi znalezienia opiekuna z daty urodzenia).

 

Semestr II

1.Droga życiowa i przeszkody.

2.Współpraca z innymi ludźmi, odnalezienie siebie i programy podświadomości (obliczanie z daty urodzenia).

3.Czemu należy się uczyć i jakie rozwijać talenty.

4.Karma rodowa (wyliczenie z daty urodzenia).

5.Karma rodowa-negatywne dziedziczenie (obliczanie z daty urodzenia).

6.Ezoteryczne zdolności człowieka (obliczanie z daty urodzenia).

7.Choroby dziedziczne (wyliczenie z daty urodzenia).

 

Semestr III

1.Karmiczne partnerstwo (obliczanie z daty urodzenia partnerów ).

2.Karma i współpraca z innymi ludźmi.

3.Związek karmy osobistej z karmą państwa.

4.Karma rodzinna.

5.Kosmiczny związek miłości i nienawiści.

6.Karma matki i dziecka.

7.Karma zdrad i okrucieństwa.

 

Semestr IV

1.Karma i świat subtelny (obliczanie związku świata subtelnego z duszą człowieka z daty urodzenia).

2.Karmiczna misja.

3.Karma śpiąca.

4.Karma po śmierci.

5.Egregor związany z daną duszą (obliczanie z daty urodzenia).

6.Niskie poziomy świata astralnego.

7.Psychiczny stan energii.

Kierunek runiczny (karmiczna siła run)

Sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga

Akademia Nauki

Ezoland

           Kiedy zrobiłam pierwsze seminarium na temat run skandynawskich, to słuchacze poprosili o kolejne spotkanie, które miało stanowić kontynuację wiedzy o runach.

 

             Zainteresowanie seminarium było duże, jednak ze względu na koszty i czas dojazdu nie wszyscy mogli dotrzeć  na spotkanie. Z tego względu postanowiłam wykładać wykłady w Internecie, tworząc nowy fakultet w Akademii Nauki „Krzeczot”.

 

             Kierunek ten łączy runy z numerologią i psychologią transpersonalną.  Dołożyłam wszelkich starań, aby lekcje były bardzo ciekawe. Umieściłam informacje, których nie można znaleźć w Internecie, nie można przeczytać w książkach czy w czasopismach. Nie przepisuję informacji z  książek, staram się samodzielnie poszukiwać wiedzy, badać oraz korzystać z własnych doświadczeń.

 

             W pierwszym semestrze zapoznaję studentów z wiedzą dotyczącą run w terminologicznym zakresie-karma i podaję podstawy powiązania numerologii z runami. Drugi semestr w pełni otwiera człowieka przez liczby poprzez datę urodzenia przełożoną na wiedzę run.

             Trzeci semestr to karmiczne więzi między ludźmi, wyjaśnienie w jakim celu ludzie się spotykają, łączą.

             Czwarty semestr to ewolucja, progres i misja, które trzeba wykonywać.

 

Emma Lange