Szkoła Ezoteryki

Sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga

Akademia Nauki

Krzeczot

Bezpłodność – czy to wyrok? (Ezo-Land nr4)

Odpowiadając na list, spróbujemy wyjaśnić ten problem z pozycji psychologii transpersonalnej lub też psychologii podświadomości. Pewnych zjawisk nasza akademicka wiedza medyczna nie jest w stanie wytłumaczyć. Również tradycyjne sposoby  leczenia okazują się bezsilne.

 

Wówczas koniecznie trzeba brać pod uwagę całościowy rozwój i naturę człowieka.

Psychologia transpersonalna mówi o tym, że dusza nie jest ograniczona jednymi narodzinami. To znaczy, że nabywa nową świadomość, a ta, która była do tej pory, staje się podświadomością. Wewnątrz wszechświata znajdują się programy, mające swój wewnętrzny czasowy mechanizm. Wszystko porusza się zgodnie z odwiecznymi prawami, a zdarzenia i procesy w świecie materialnym to łańcuch przyczyn i skutków.

 

Znając i analizując prawa przyczyny i skutku  możemy wiele zrozumieć, a nawet przewidzieć. W każdym momencie naszego życia występuje związek przyczynowo-skutkowy. Istnieje pewien genetyczny związek między zjawiskami; gdy jednym zjawiskiem jest przyczyna, rodzi ona następne zjawisko – skutek. Przyczyna nie poprzedza zwyczajnie skutku w czasie, a rodzi, powołując go do życia, genetycznie uzależnia jego powstanie i istnienie. Równe przyczyny rodzą równe skutki. Przyjrzymy się psychologicznej przyczynie bezpłodności oraz omówmy, z jakimi programami trzeba będzie się zmagać, by pokonać to nastawienie podświadomości.

 

Oczywiście nie każda przyczyna bezpłodności będzie miała charakter psychologiczny. Może to być również problem np. hormonalny lub infekcja, dlatego należy rozpatrywać wszystkie okoliczności.

Bezpłodność nie jest wyrokiem. Można z tym walczyć.  Jeżeli lekarz wykluczy problem ciała fizycznego należy przeanalizować sytuację na poziomie energii czy podświadomości. O dziwo, może wam w tym pomóc psycholog i nawet astrolog, warto też nauczyć się słuchać swojego organizmu, analizować życie rodziców, przodków i żyć według praw natury. Postarajcie się określić ryzyko odrzucenia, określić dlaczego nie następuje realizacja programu „rodzic”.

Istnieje pięć głównych programów; spróbujemy je sformułować i opisać:

1 – w poprzednim życiu człowiek namówił kogoś na dokonanie aborcji, czym doprowadził do bezpłodności; teraz powinien zapłacić tym samym.  W taki wypadku, nawet powtórne narodziny nie pozwalają człowiekowi napełnić tej sfery energią i płaci on własną bezpłodnością, ciężko ją przeżywając; nawet próby sztucznego zapłodnienia nie dają pozytywnych rezultatów. „Wykorzenić” ten program można składając trudne przyrzeczenia i konsekwentnie je realizując.

 

2 – w przeszłym życiu człowiek składał śluby celibatu; taki program mógł się zatrzymać i mogą występować problemy z donoszeniem ciąży, zazwyczaj jednak temu programowi towarzyszy inny – dziewczyna czy chłopak długo nie mogą znaleźć swojej drugiej połówki. Dziecko może być wtedy poczęte z pomocą sztucznego zapłodnienia, bądź też człowiek, poświęcając się cudzym dzieciom, może zrodzić nowy program „obecność własnego dziecka”. Tu wiele zależeć będzie od partnera. Charyzmatyczna osobowość partnera, z  jego „programem płodnym”, są w stanie zmienić energetyczny stan „bezpłodnego” partnera.

 

3 – w przeszłym życiu człowiek negatywnie odnosił się do dzieci; zazwyczaj temu programowi towarzyszą problemy z otoczeniem. Taki człowiek niezupełnie potrafi współistnieć, zżyć się z dobrze znanymi ludźmi. Bliscy ludzie nie zawsze będą odnosić się do niego ze zrozumieniem, dlatego poradzić sobie z tym programem pomoże zmniejszenie jakichkolwiek roszczeń od życia do minimum. Oprócz tego, trzeba będzie nauczyć się słuchać potrzeb innych. Człowiek ten powinien nauczyć się współdziałania z bliskimi. Pomagając innym, pomaga sobie.

 

4 – w przeszłości człowiek ten przejawił małoduszność w stosunku do dzieci, możliwa jest „zdrada swojego dziecka”, zamiana dziecka na coś lub kogoś innego. W tym życiu człowiek będzie stale walczył ze swoją wolą. Będzie musiał rozwijać siłę wewnętrzną, przezwyciężać apatię i beztroskę. Bardzo często człowiek ten w ciężkich chwilach będzie pozostawał w samotności. Programowi tego typu towarzyszą lęki – przezwyciężenie tych leków i stereotypów stanowi właśnie odpracowanie programu. Człowiek ten uczy się także kochać, widzieć miłość na nowo i nie oceniać ludzi.

 

5 – w przeszłości człowiek był zbyt wymagający w stosunku do swojego dziecka, doszukiwał się w nim doskonałości i chciał wychować je „na swój obraz i podobieństwo”. Program ten idzie w parze z dumą, wyniosłym stosunkiem do ludzi, bądź też samotnością wśród ludzi, brakiem umiejętności przyjmowania w sposób pozytywny  niepowodzeń; to też ciężkie przeżywanie runięcia planów. Czasami człowiek pragnie rządzić tymi, którzy są mu bliscy, chce nad nimi górować. Takie egocentryczne demonstracje nie doprowadzą do pożądanego rezultatu, dlatego trzeba będzie zdjąć maskę i „zejść na ziemię” do ludzi. Trudni, niedoskonali ludzie mogą pomóc w rozwiązaniu kwestii bezpłodności.

 

Bezpłodność,  to nie zawsze wyrok. Pracujcie ze swoją podświadomością, rozwijajcie się, wtedy dajecie sobie szansę. Jogini  uważają, iż podświadomość otwiera się na zmianę wrodzonych programów wtedy, gdy pracuje się z nimi minimum 40 dni (symboliczne jest 108 dni), jeśli zaś pracujecie 90 dni, to zaczynacie te zmiany odczuwać. Jednak tylko po trzech latach wytrwałej pracy możecie zobaczyć rezultat. Sztuczne zapłodnienie jest również waszą szansą na bycie szczęśliwym! Życzę wam dziecięcego uśmiechu            i radości płynącej z miłości maleńkich serduszek.