Szkoła Ezoteryki

Pole tekstowe: Psychologia Ezoteryczna

Semestr I - Ogólne pojęcia

1. Archetypy psychologiczne.

2. Sposoby współpracy z ludźmi o określonym archetypie. Świat i transformacja. Śmierć jest narodzeniem.

3. Pronatalne matryce.

4. Kryzys jest transpersonalnym przejściem z jednego etapu życiowego w drugi.

5. Holotropny stan świadomości.

6. Energia psychologiczna. Łączenie ze źródłem kosmicznym.

7. Przestrzeń i czas. Losowe zbiegi okoliczności.


Semestr II - Podstawy kosmopsychologii

1. Talenty, twórczość.

2. Energia i entropia jako początek termodynamiki i organizacji organizmów.

3. Ontogeneza - personalny rozwój jako nowa strategia ewolucji.

4. Świadomośc w nowej epoce.

5. Metampsychoza i wpływ na życie człowieka.

6. Ćwiczenia pomagające w rozwoju intuicji. Techniki efektywnej współpracy z podświadomością.

7. Procesy konkurencji i selekcji w życiu.

 

Semestr III - Człowiek

1. Charakter. Psychogeometryczne typy.

2. Intelekt.

3. Kreatywnośc, wskazówki testowe o zdolnościach.

4. Właściwości rozumu. Zwycięstwo charakteru lub rozumu.

5. Przejawianie własnej woli.

6. Lokus kontroli i socjalna dojrzałość osobowości.

7. Patologia osobowości. Charakteryzowanie Patologii.

 

Semestr IV - Energia i dusza.

1. Psychologia rozmowy. Umiejętność komunikacji.

2. Stres, fizjologia stresu.

3. Energia seksualna i czakramy.

4. Energia Kundalini, energia seksu i energia twórczości.

5. Dopasowanie seksualne pomiędzy partnerami.

6. Używanie kolorów w medytacji. Test znaczenie kolorów.

7. Modele geometryczne dla medytacji.

 

Program studiów  Psychologii ezoterycznej

Psychologia Ezoteryczna bada głębokie procesy myślowe, analizuje ich odbicie w zachowaniach indywidualnych i stosunkach międzyludzkich.

Studentom przedstawiamy autorski program Emmy Lange i Dariusza Zietz’a. Proponowany projekt oparty jest na wieloletniej praktyce i pracy z ludźmi. Warto zauważyć, że pomimo bardzo naukowych sformułowań materiały napisane są w sposób dostępny dla każdego, jasnym i zrozumiałym językiem.

Ty, studencie, będziesz mógł zrozumieć tok myślenia innych ludzi, od jakich czynników zależy twój sukces w kontaktach osobistych, sprawach biznesowych i wreszcie jak należy rozumieć samego siebie.

Dowiesz się co to jest reinkarnacja i wędrówki dusz – zrozumiesz, że całe życie składa się ze zmian i wszystkie zmiany są życiem oraz, że narodziny i śmierć to tylko fazy, gdzie jedna zmienia się w drugą.

Poznasz co to jest prawda życiowa, rzeczywistość, a także  prawo przyczyny i skutku.

Zakończę słowami Jagananda:

-Nauczycielu, ja mogę swoim rozumem objąć tylko teraźniejszość. Dlaczego nie mam pamięci o przeszłych inkarnacjach i żadnych przeczuć i przewidywań dotyczących przyszłości?- zapytał uczeń swojego mistrza.

Nauczyciel odpowiedział:

-Życie jest podobne do wielkiego łańcucha zanurzonego w oceanie Boga, gdy wybieramy łańcuch z wody, ty widzisz tylko jego małą część. Początek i koniec są ukryte. Podobnie jest w tobą – w tej inkarnacji widzisz tylko jeden odcinek w łańcuchu życia. Przeszłość i przyszłość choć my ich nie widzimy pozostają zanurzone w Bogu. On otwiera swoje tajemnice tym, którzy pozostają z nim w harmonii.

 

Psychologia transpersonalna mówi o tym co to jest karma, reinkarnacja i wiara – tłumaczy przyczyny takiego, a nie innego stylu życia i uczy jak odnaleźć i zachować harmonię w życiu.

Sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga

Akademia Nauki

Ezoland