Szkoła Ezoteryki

Pole tekstowe: TAROT a TWORCZOŚĆ

I. Tarot i psychologia

 

1.Żywioły i indywidualność. Szczegóły w konsultacji Tarota. Osobowość konsultanta i klienta.

2.Potrzeby i motywy klienta, które można dostrzec używając symboli Tarota.

3.Konflikty i skłonność do tworzenia konfliktów. Zdolności możliwego likwidowania emocji i przyczyn konfliktów. Emocje.

4.Ontogenezy osobowości. Ewolucja osobowości. Rozwój osobowości.

I semestr otwiera pracę tarologa i klienta, ustala portret osobowości, używając liczby daty urodzenia i metod tarotowych.

I semestr to poznanie kompleksowych metod pozwalających otworzyć osobowość. Proces nauki odbywa się w 4 blokach:

 

* biologiczno-psychiczne właściwości

*szczegóły  osobowości

*przejście przez doświadczenia

*ukierunkowanie osobowości

 

          Tarocista pracując z klientem musi znać określoną etykę i wiedzieć, gdzie znajduje się granica ludzkich możliwości.

 

Czas trwania semestru - 4 miesiące/ 64 godziny.

 

II. Tarot i metody prognozowania

 

1.Rozkłady i znaczenie kart w sferze zdrowia.

2.Rozkłady i znaczenie kart w sferze partnerstwa.

3.Rozkłady i znaczenie kart w sferze biznesu.

4.Rozkłady i znaczenie kart jako rozwój sytuacji.

5.Rozkłady i znaczenie kart dla określenia czasu.

 

              Prognozowanie jest potrzebne, by pomóc klientowi podjąć odpowiednią decyzję, by dopomóc w wyborze drogi, którą ma podążyć. W żadnym wypadku nie należy używać prognozowania dla przestraszenia klienta czy narzucenia rozwiązania decyzji. Tarocista nie bierze odpowiedzialności za podjęte decyzje klienta i nie może rozwiązywać problemów klienta. On sam musi wziąć odpowiedzialność na siebie i podjąć działania. Tarocista może dać radę, wskazać kierunek i musi umieć używać symbolikę Tarota.

 

Czas trwania semestru-6 miesięcy/ 80 godzin.

 

III.Tarot a karma

 

Praca z podświadomymi programami podświadomości

1.Opis podświadomych programów poprzez symbole starszych arkanów.

2.Określenie klinicznych patologii i problemów psychiki.

3.Wyjawienie problemów linii rodowej.

4.Możliwość neutralizacji przeszkód.

 

           Tutaj należy wytłumaczyć czym jest karma. Jeśli karma to skupienie programów naszej podświadomości, to karma włącza w siebie procesy odpracowania tych programów, które przeszkadzają progresowi. Zadaniem tarocisty jest określenie karmicznej diagnozy, pomoc w narysowaniu drogi, która da możliwość przepracowania energii i uwolnienia.

Czas trwania semestru - 4 miesiące/ 64 godziny.

 

IV.Tarot i misja, czyli praca z programami twórczości.

 

1.Określenie jądra duszy.

2.Opis pola mentalnego za pomocą symboli Tarota.

3.Praca z dodatkowymi energiami czyli aniołami i innymi pomocnikami.

4.Określenie zdolności i talentów.

5.Określenie misji.

           Każdy klient musi wiedzieć, że on sam pisze scenariusz swojego życia. Nie jest samotny i zawsze może liczyć na łączność z kosmosem. Tarocista pracując z klientem może pomóc zmienić jego wyobraźnię, podnieść szacunek do siebie i samoocenę oraz nastawić go na rozwój talentów. Określenie misji może wytłumaczyć sporo zjawisk, toczących się w życiu klienta i może umożliwić jak najszybsze rozstanie się ze stereotypami.

Czas trwania semestru - 4 miesiące/ 80 godzin.

 

Zadania wykładowcy:

1.Nauczyć studenta znaczenia kart w różnych sytuacjach i rozkładach.

2.Pomóc w określeniu znaczenia kart w połączeniach z innymi kartami.

3.Nauczyć, jak należy pracować z negatywnymi znaczeniami kart (gdy karty wskazują negatywne sytuacje).

4.Przybliżenie połączeń Tarota i numerologii , Tarota i Kart Anielskich, Tarota i psychologii i innych nauk.

Sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga

Akademia Nauki

Ezoland