Szkoła Ezoteryki


          Minęły już 4 lata od momentu powstania Akademii Krzeczot. Z okazji jubileuszu, który będzie w grudniu 2013 r. postanowiliśmy stworzyć głębszy opis informacji na temat szkoły, zmienić program w procesie naukowym, rozszerzyć pojęcia i bliżej przedstawić pracę ze studentami.

 

I. Jak do nas dołączyć i jakie dokumenty są niezbędne, by rozpocząć naukę w naszej Akademii?

Po otrzymaniu zgody drogą mailową od zainteresowanego studiowaniem w naszej szkole, sekretariat wysyła niezbędne dokumenty, które po wypełnieniu należy odesłać pocztą. Studentem może zostać osoba pełnoletnia. Należy dołączyć kopię dowodu osobistego i 1 zdjęcie legitymacyjne. Po dokonaniu opłaty za studia, studenci otrzymują niezbędne materiały do nauki.  Studenci sami dobierają czas rozpoczęcia nauki w dogodnym dla siebie terminie i proces nauki zaczyna się od momentu przystąpienia do szkoły.

 

II. Koszty studiów.

Cena za semestr od roku 2013 r. wynosi 700 zł. Istnieje możliwość opłaty za studia w systemie ratalnym. W skład opłaty wchodzi wiele elementów. W związku z tym, że akademia jest zarejestrowaną firmą, musi odprowadzać podatki. Akademia współpracuje  z tłumaczami,  ponieważ nie wszystkie materiały mogą przekazane  za pomocą skype i część materiałów będzie wysyłana drogą pocztową. Materiały te są tłumaczone i wyłożone w formie papierowej przez tłumacza. Pozostała część wiedzy będzie dostępna w wideofarmacie i z tego powodu niezbędna jest pomoc operatora.

 

III. Jak się uczyć?

1. Zmiany, które są wprowadzane w program nauczania, będą obejmować 2 semestry po 64 godziny i 2 semestry po 80 godzin. Materiały do nauki będą wydawane w formie papierowej i wysyłane pocztą lub drogą mailową, a część wiedzy będzie przekazywana podczas internetowych spotkań na skype lub przez telefon. Jeśli student nie może uczestniczyć w lekcjach z niezależnych od siebie przyczyn, może otrzymać na swoją prośbę zaległy materiał.

2. Istnieje możliwość nauki tylko  w systemie pocztowym. Należy o tym fakcie powiadomić i zostanie na tę okoliczność sporządzona odpowiednia umowa.

3. Każdy student przystępujący do szkoły, otrzymuje swój osobisty plan ze wskazówkami dotyczącymi sposobu zdawania twórczych prac i egzaminów. Ilość konsultacji jest nieograniczona.

 

IV. Jakie korzyści zyskuje dla siebie student?

1.Dziedziny nauki jakie preferuje szkoła nie mają statusu akademickiego, ale otwieramy je i pokazujemy jak najbardziej w pełni i staramy się przedstawić wiedzę z punktu naukowego, z pozycji klasyfikacji i systematyczności, ponieważ współpracujemy z duchowym światem człowieka, z jego twórczym i intuicyjnym potencjałem.

2. Zakres wiedzy, który akademia udostępnia nie jest ściągnięta z Internetu. Nasi wykładowcy występują z programami autorskimi i ciągle się kształcą, podnosząc swój poziom naukowy.

3. Studenci będą otrzymywać różne metodyczne materiały w postaci: książek, kart, tablic, filmów.

4. Akademia prowadzi również seminaria, obejmujące inne zagadnienia niż proponuje program studiów. Zakres wiedzy nie jest ściągnięty z Internetu, nie jest powielonym tematem przepisanym z innych źródeł. Studenci Akademii Krzeczot płacą 50 % ceny seminarium.

5. Istnieje również możliwość skorzystania z oferty słuchacza, poprzez uczestnictwo w elektronicznych seminariach. Daje to możliwość zastanowienia się i podjęcia decyzji, co do rozpoczęcia nauki w naszej szkole.

 

V. Rezultaty nauki

1. Zakres opanowanej wiedzy jest w przeważającej mierze sprawdzana poprzez testy. Semestry kończą się testami i pracą twórczą. Celem akademii jest wypuszczenie dobrych specjalistów, w związku z tym zmiany w procesie naukowym, będą obejmować zwiększenie ilości zadań praktycznych i treningów.

2.  Nauka w akademii kończy się dyplomem jako świadectwo kształcenia się w naszej szkole. Dyplom upoważnia do używania tytułu tarocisty i runisty i innych. Absolwenci akademii mogą swoją wiedzę wykorzystywać do osobistych konsultacji,  do przeprowadzania własnych seminariów czy szkoleń, nie naruszając oczywiście praw autorskich naszej szkoły.

Drogi studencie!

 

           Jeśli postanowiłeś kształcić się w Akademii Krzeczot, to gwarantujemy Ci możliwość poznania wykwalifikowanych specjalistów, dotknięcia  ezoterycznych kierunków z naukowego punktu widzenia i otworzenia Twojego twórczego potencjału. Możesz również dzięki nam odnaleźć swoje nowe możliwości pracy i możesz popracować ze swoją intuicją. Szkoła była stworzona z myślą o tych, którzy chcą uczyć się, nie wychodząc z domu i po to, by zaoszczędzić im czas i pieniądze niezbędne na dojazdy, noclegi czy koszty wyżywienia.

 

             Niektórzy słuchacze uważają, że w takim systemie nauki tracą osobisty kontakt z wykładowcą. Jednak z racji tego, że istnieje skype, słuchacze mogą za jego pośrednictwem mieć kontakt z wykładowcą. Techniczny postęp idzie do przodu i my również podążamy z nim w parze i korzystamy ze wszystkich dobroci, jakie oferuje nam rozwój Internetu.

 

Zbliża się 2013 rok - rok węża- symbolu mądrości i wiedzy. W związku z tym chcemy wprowadzić zmiany w pedagogicznym procesie, poprzez włączenie większej ilości materiałów i godzin lekcyjnych. Dokładamy wszelkich starań, by znajdować się w ciągłym procesie ruchu i rozwoju, ponieważ niesiemy odpowiedzialność za każdego studenta i za każdy wydany dyplom.

 

Książki naszego wydawnictwa, które również wchodzą do projektu zmian w naszej akademii, pomogą w ocenie twórczości wykładowców i pomogą rozszerzyć pole wiedzy w różnych sferach. Na stronach wydawnictwa i blogach można zapoznać się z przeróżnymi artykułami, które mogą otworzyć przestawienie wyobraźni na temat wiedzy i potwierdzić kwalifikacje wykładowców. Tutaj znajdziesz głęboką wiedzę i umiejętności klasyfikowania materiału, który możemy zaproponować. Pragniemy realizować zadania naszej szkoły: nauczyć studentów pracować z symbolicznymi systemami, dać możliwość realizacji twórczego potencjału, pomóc zrozumieć ezoterykę jako naukę i jak najlepiej przekazać wiedzę.

Regulamin Akademii

Sięgaj tam gdzie wzrok nie sięga

Akademia Nauki

Ezoland